Άρθρο 62 – Χρόνος εργασίας προσωπικού και ωράριο λειτουργίας της Εθνικής Αρχής

1.Τα Γραφεία του Διοικητή, των Υποδιοικητών, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Εθνικής Αρχής λειτουργούν σύμφωνα με το ωράριο που ισχύει κάθε φορά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
2.Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π.) και το Γραφείο Τύπου λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
3. Οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
4. Το προσωπικό της Εθνικής Αρχής, οι Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης και το προσωπικό των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Για το πολιτικό προσωπικό εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 και η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 αντιστοίχως.
5. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής μπορεί να καθοριστεί ο χρόνος απασχόλησης του Προσωπικού και η λειτουργία της Υπηρεσίας εφόσον συντρέχουν ειδικές ανάγκες κινητοποίησης του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 • 14 Μαΐου 2019, 01:47 | thanos

  Στην παρ.2 του παρόντος αναφέρεται ως Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. και στο άρθρο 61 παρ.1 ως Ε.Σ.Κ.ΕΠ.Π.
  Να αποσαφηνιστεί πως θα αναγράφεται το αρτικόλεξο ΕΣΚΕΠΠ σε όλο το σχέδιο νόμου.

 • 9 Μαΐου 2019, 08:47 | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Για όλα τα θέματα του προσωπικού , ωραρίων, αποζημιώσεων κλπ των εμπλεκομενων οργανικών μονάδων της αυτοδιοίκησης θα πρεπει να προβλεφθεί και να ισχύσει οριζόντια αντιμετώπιση με αποφασεις που θα ληφθούν απο την Εθνική Αρχή.

 • 3 Μαΐου 2019, 13:49 | Chouvardas Konstantinos

  Στην παράγραφο ‘3. Οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.’ θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει και πρόβλεψη από το νόμο ότι κάθε τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 2 άτομα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 7 μέρες την εβδομάδα. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ οι περισσότερες περιφερειακές ενότητες έχουν π.χ. ένα άτομο στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας των ΠΕ (το οποίο θα είναι και συντονιστής έκτακτης ανάγκης με βάση τον νέο), το ίδιο συμβαίνει και στους Δήμους. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το ελάχιστο αριθμό ατόμων που πρέπει να στελεχώνουν την Δνση Πολιτικής Προστασία των Περιφερειών ώστε να είναι απρόσκοπτο το έργο της με βάση και τις απαιτήσεις του νέου Νόμου.

 • 3 Μαΐου 2019, 13:18 | Chouvardas Konstantinos

  Για την παράγραφο 4. ‘Το προσωπικό της Εθνικής Αρχής, οι Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης και το προσωπικό των οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών’.
  Πρέπει να θεσπιστεί επίδομα ετοιμότητας κατα αναλογία των ιατρών οι οποίοι έχουν εφημερίες ετοιμότητας.