• Σχόλιο του χρήστη 'Chouvardas Konstantinos' | 3 Μαΐου 2019, 13:49

    Στην παράγραφο '3. Οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.' θα πρέπει παράλληλα να υπάρχει και πρόβλεψη από το νόμο ότι κάθε τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστον 2 άτομα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 7 μέρες την εβδομάδα. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ οι περισσότερες περιφερειακές ενότητες έχουν π.χ. ένα άτομο στο τμήμα Πολιτικής Προστασίας των ΠΕ (το οποίο θα είναι και συντονιστής έκτακτης ανάγκης με βάση τον νέο), το ίδιο συμβαίνει και στους Δήμους. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για το ελάχιστο αριθμό ατόμων που πρέπει να στελεχώνουν την Δνση Πολιτικής Προστασία των Περιφερειών ώστε να είναι απρόσκοπτο το έργο της με βάση και τις απαιτήσεις του νέου Νόμου.