• Σχόλιο του χρήστη 'Αριστοτέλης Μηλιαράς' | 3 Μαΐου 2019, 13:03

    Οι διατάξεις του παρόντος (αρθρο 71) για την ενταξη εθελοντικών οργανώσεων στο μητρώο δεν διαφερουν ιδιεταιρα από αυτές που ισχύουν σήμερα. Η Εθνική Αρχή μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα που έχει ήδη για αυτές η ΓΓΠΠ και να τις εντάξει αυτόματα στις αντίστοιχες ΛΕ.Ε.Α. (το μόνο που κάνει αυτό το αρθρο είναι η πρόσθεση γραφειοκρατίας τόσο για την Εθνική Αρχή όσο και για τις εθελοντικές οργανώσεις)