Άρθρο 77 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν στο καθεστώς που ίσχυε προηγουμένως μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ένταξης στο Μητρώο Ε.Ο. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η μη ανταπόκριση των ενταγμένων εθελοντικών οργανώσεων στην πρόσκληση κατάθεσης αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής συνιστά λόγο διαγραφής από αυτό, ύστερα από απόφαση του Διοικητή της Αρχής.

  • 3 Μαΐου 2019, 13:03 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

    Οι διατάξεις του παρόντος (αρθρο 71) για την ενταξη εθελοντικών οργανώσεων στο μητρώο δεν διαφερουν ιδιεταιρα από αυτές που ισχύουν σήμερα. Η Εθνική Αρχή μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα που έχει ήδη για αυτές η ΓΓΠΠ και να τις εντάξει αυτόματα στις αντίστοιχες ΛΕ.Ε.Α. (το μόνο που κάνει αυτό το αρθρο είναι η πρόσθεση γραφειοκρατίας τόσο για την Εθνική Αρχή όσο και για τις εθελοντικές οργανώσεις)