• Σχόλιο του χρήστη 'chouvardas konstantinos' | 3 Μαΐου 2019, 16:07

    Για την ΛΕ.Ε.Α 1 θα πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιος φορέας θα κάνει το situation awareness και στις "δύσκολες" περιπτώσεις συμβάντων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Αναφέρω ενδεικτικά σπάσιμο φράγματος σε γειτονική χώρα με επιπτώσεις στην Ελλάδα. Υπερχείλιση φράγματος σε γειτονική χώρα με επιπτώσεις στην Ελλάδα, Situation awareness για την ολιστική προσέγγιση του ποταμού Εβρου, flash floods (Σαμοθράκη, Αττική), ΧΒΡΠ απειλές, Μεγάλο Σιδηροδρομικό ατύχημα, Εγκαταστάσεις Seveso, Διαρροή τοξικών αποβλήτων από δεξαμενές. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις θα υπάρξει κλιμάκωση ή θα πάει κατευθείαν σε επίπεδο 3. Ποιος ορίζει σε ποιο επίπεδο θα γίνει η κλιμάκωση;