• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)' | 13 Μαΐου 2019, 09:01

    Κατά τη γνώμη μας, η διατύπωση της ΛΕ.Ε.Α 4 Πυρόσβεσης και διάσωσης είναι προβληματική. Πέρα από την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και του δασικού πλούτου της Χώρας. ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)