• Σχόλιο του χρήστη 'thanos' | 14 Μαΐου 2019, 00:15

    Τόσο το παρόν, όσο και το άρθρο 69 του παρόντος μνημονεύονται με τον ίδιο τίτλο ως 'τροποποιούμενες-καταργούμενες διατάξεις'.Ενδεχομένως θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε ένα άρθρο. Επιπροσθέτως στην περίπτωση γ΄ του άρθου 78 των καταργούμενων διατάξεων του Ν. 4249/2014, να προστεθεί ρητά ως καταργούμενη και το άρθρο 68 παρ.4 εδ γ΄ του Ν. 4249/2014, προς αποφυγή παρερμηνειών ως προς τη διοικητική υπαγωγή του ΕΣΚΕΠΠ(νυν ΚΕΠΠ) άμεσα στην Ε.Α.Π.Π.