Άρθρο 78 – Τροποποιούμενες -Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 και 15 έως 18 του ν. 3013/2002
β. Οι διατάξεις του άρθρου 186 παράγραφος ΙΙ εδάφιο Θ1, έως Θ7, και Θ11 του ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 69, καθώς και τα άρθρα 104 έως 116 του ν. 4249/2014 (Α’ 73).
δ. Το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) τροποποιείται ως κάτωθι:
Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, που μπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νομού, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθμό του από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώμα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεομηνίας ή άλλου σοβαρού συμβάντος ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νομό, με εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.
ε. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 15 Μαΐου 2019, 16:04 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Επειδή το άρθρο 210 του Ν.3852/10 δεν καταργείται να καθορισθούν οι αρμοδιότητες με σαφήνεια της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα)για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας

 • 15 Μαΐου 2019, 16:06 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Στο Ν.3013/02 υπάρχει και το άρθρο 30, που θα πρέπει να «υλοποιηθεί» με το να σταματήσουν τα Υπουργεία να αναθέτουν το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας στα Τμήματα ΠΣΕΑ, που δημιουργούν λόγω διαφορετικής φιλοσοφίας, προβλήματα με τις οδηγίες και τις εντολές που εκδίδουν. Δεν μπορεί π.χ.η ΠΣΕΑ του Υπ. Παιδείας να στέλνει σχέδια στις σχολικές μονάδες για την αντιμετώπιση καταστροφών και να αναφέρει ότι θα ηχήσουν οι σειρήνες των Δήμων, θα τις ακούσει ο Διευθυντής του Σχολείου και θα διατάξει εκκένωση του σχολείου…!!!!!
  Θα πρέπει σε κάθε Υπουργείο να συσταθεί Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, όπως είχε ζητηθεί και από τους Υπουργούς Σκανδαλίδη και Παυλόπουλο κατά τη θητεία τους ως Υπουργοί Εσωτερικών, αλλά δεν εισακούσθηκαν…

 • 14 Μαΐου 2019, 00:15 | thanos

  Τόσο το παρόν, όσο και το άρθρο 69 του παρόντος μνημονεύονται με τον ίδιο τίτλο ως ‘τροποποιούμενες-καταργούμενες διατάξεις’.Ενδεχομένως θα μπορούσαν να συγχωνευτούν σε ένα άρθρο.
  Επιπροσθέτως στην περίπτωση γ΄ του άρθου 78 των καταργούμενων διατάξεων του Ν. 4249/2014, να προστεθεί ρητά ως καταργούμενη και το άρθρο 68 παρ.4 εδ γ΄ του Ν. 4249/2014, προς αποφυγή παρερμηνειών ως προς τη διοικητική υπαγωγή του ΕΣΚΕΠΠ(νυν ΚΕΠΠ) άμεσα στην Ε.Α.Π.Π.

 • 13 Μαΐου 2019, 19:56 | ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

  να γίνει διόρθωση στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010 ως εξής:

  Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.
  Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου. Επιπλέον του προστίμου, για όποια οικόπεδα που βρίσκονται σε ζώνη μίξης δασικού με αστικό ιστό και σε απόσταση μέχρι 100 μ από το δάσος, καθώς και σε οικόπεδα που η Π.Υ. θεωρεί επικίνδυνα για μετάδοση κ εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς , ο Δήμος έχει την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού και η σχετική δαπάνη καθαρισμό από τον Δήμο θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

  ειναι ανεφικτο οι δημοι να αναλαβουν και να εχουν ως ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ τον καθαρισμο ολων των ακαθαριστων ιδιωτικων οικοπέδων και λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού και χρημάτων και επειδη δεν επιτρέπεται η είσοδος των δημοτικών υπαλλήλωνη ιδιωτικων συνεργειων εργολάβου σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς εισαγγελική παραγγελία.

  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΥΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ( ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΦΙΔΙΑ Κ.Λ.Π.)

 • 7 Μαΐου 2019, 11:51 | ΘΑΔΔΑΙΟΣ

  Επειδή στους κώδικες Δήμων και Κοινοτήτων σημαντικές αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας αναφέρονται στον Τομέα Περιβάλλοντος πρέπει να μεταφερθούν στον Τομέα Πολιτικής Προστασίας (εφ’ όσον δεν καταργηθούν). Συγκεκριμένα:
  Στο Άρθρο 78 του νομοσχεδίου πρέπει να συμπληρωθούν οι τροποποιήσεις:
  α) μεταφορά αρμοδιότητας της παρ. β5 του άρθρου 75 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) από τον ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (παρ. ζ)δηλαδή:»Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα».
  β)μεταφορά αρμοδιότητας της παρ. β4 του άρθρου 75 του Νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) από τον ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (παρ. ζ)δηλαδή: «λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς»
  γ)μεταφορά (ή κατάργηση) αρμοδιότητας της παρ. 26 του άρθρου 94 του Νόμου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) από τον ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στον ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δηλαδή: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
  Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής από τους Δήμους διαπιστώθηκε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και πρέπει να τροποποιηθεί ή καταργηθεί διότι: Α) οι Δήμοι δεν γνωρίζουν τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων τα οποία πολλές φορές είναι εκτός σχεδίου και πρέπει να εντοπιστούν μέσω συντεταγμένων ΕΓΣΑ Β) δεν μπορούν να καθαρίσουν ιδιωτικούς χώρους πλέον των δημοτικών λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού Γ) είναι ανέφικτο να προηγηθεί αυτοψία σε χιλιάδες οικόπεδα ώστε να διαπιστωθεί αν χρήζουν καθαρισμού Δ) οι Δήμοι δεν υποχρεούνται σε διαχείριση ειδικών απορριμμάτων. Ε) δεν επιτρέπεται η είσοδος των δημοτικών υπαλλήλων σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς εισαγγελική παραγγελία. Προτείνεται η κατάργηση της αρμοδιότητας αυτής ή η τροποποίησή της με την προϋπόθεση να δοθούν τα παραδοθέντα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στους Δήμους και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και να πραγματοποιούνται οι αυτοψίες από εξειδικευμένο προσωπικό (σήμερα που η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Περιβάλλον τις αυτοψίες πραγματοποιούν κηπουροί ή εργάτες καθαριότητας). Επίσης, πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση καθαρισμού ιδιωτικών εκτάσεων από τους Δήμους.
  Οι ως άνω αρμοδιότητες αν δεν καταργηθούν θα πρέπει να προστεθούν στο άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου ώστε να ασκούνται από τα Αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας.

 • 3 Μαΐου 2019, 13:49 | chouvardas konstantinos

  Ο όρος ‘θεομηνία’ να αντικατασταθεί με τον όρο ‘φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές’ σε ολο τον νομο και στο αρθρο 78