• Σχόλιο του χρήστη 'thanos' | 14 Μαΐου 2019, 01:47

    Στην παρ.2 του παρόντος αναφέρεται ως Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. και στο άρθρο 61 παρ.1 ως Ε.Σ.Κ.ΕΠ.Π. Να αποσαφηνιστεί πως θα αναγράφεται το αρτικόλεξο ΕΣΚΕΠΠ σε όλο το σχέδιο νόμου.