• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών' | 14 Μαΐου 2019, 12:40

    παράγραφος 3: Είναι αντιδεοντολογικό τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου να την αποφασίζει ο ίδιος ο Διοικητής της Νέας Εθνικής Αρχής, την στιγμή που το Επιστημονικό Συμβούλιο θα λειτουργεί ως μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή του Διοικητή. Θεωρούμε ότι η επιλογή του πρέπει να γίνεται από Όργανο εκτός της Αρχής, με διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να περιγραφούν στο Αρθρο 41.