• Σχόλιο του χρήστη 'Θ. Δρόσος' | 14 Μαΐου 2019, 14:40

    Δημιουργούνται προβλήματα στις πληρωμές των ενταγμένων στο Μητρώο ιδιωτικών φορέων λόγω δυσλειτουργιών στις πληρωμές και εγκρίσεις δαπανών πολιτικής προστασίας από τις οικονομικές υπηρεσίες καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα στις διαδικασίες απ' ευθείας αναθέσεων όπως γίνονται. Χρειάζεται ρύθμιση και ενιαία αντιμετώπιση καθώς υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση και από το ΝΣΚ