• Σχόλιο του χρήστη 'Δανάη Καζαντζίδου' | 14 Μαΐου 2019, 15:58

    Τα μνημόνια συνεργασίας με τους ιδιωτικούς φορείς ειναι εξαιρετικά χρήσιμα για τη ΛΕΕΑ Διοικητική Μέριμνα πληγέντων καθώς αποδεσμεύει το Κράτος από την a priori προμήθεια και αποθηκευση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, πχ σκηνικό υλικό, στα αποθηκευτικα του κέντρα και το διαμοιρασμό στις Διοικητικές ενότητες, σύμφωνα με το υφιστάμενο Σχέδιο. Πλέον οι Δήμοι ή οι αμέσως ανώτερες διοικητικές δομές, μέσω των μνημονιών συνεργασίας με τους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δεσμεύονται να παρέχουν ο,τι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τους ζητηθεί, έχουν σημαντικό οικονομικό και διαχειριστικό όφελος καθώς και άμεση πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό. Προτείνω να προστεθεί ότι στα μνημόνια θα ορίζεται ο εξοπλισμός, σε τάξη μεγέθους, που κάθε φορέας απαιτείται να διαθέτει, ή να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτόν, ανά πάσα στιγμή. Η ποσότητα δύναται να καθορίζεται κατόπιν μελέτης εκτίμησης κινδύνου και αναγκών (σε όποιο διοικητικό επίπεδο απαιτείται) και η ποιότητα, όπως περιγράφεται από Διεθνή standards, κατόπιν προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα.