• Σχόλιο του χρήστη 'Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)' | 15 Μαΐου 2019, 11:02

    Θεωρείται σκόπιμο στη συγκεκριμένη ΛΕ.Ε.Α. να προστεθεί και η «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος» καθώς και η φράση «ενέργειες πρόληψης δασικών πυρκαγιών».