• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κοκολάκης' | 15 Μαΐου 2019, 16:06

    Στο Ν.3013/02 υπάρχει και το άρθρο 30, που θα πρέπει να "υλοποιηθεί" με το να σταματήσουν τα Υπουργεία να αναθέτουν το αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας στα Τμήματα ΠΣΕΑ, που δημιουργούν λόγω διαφορετικής φιλοσοφίας, προβλήματα με τις οδηγίες και τις εντολές που εκδίδουν. Δεν μπορεί π.χ.η ΠΣΕΑ του Υπ. Παιδείας να στέλνει σχέδια στις σχολικές μονάδες για την αντιμετώπιση καταστροφών και να αναφέρει ότι θα ηχήσουν οι σειρήνες των Δήμων, θα τις ακούσει ο Διευθυντής του Σχολείου και θα διατάξει εκκένωση του σχολείου...!!!!! Θα πρέπει σε κάθε Υπουργείο να συσταθεί Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, όπως είχε ζητηθεί και από τους Υπουργούς Σκανδαλίδη και Παυλόπουλο κατά τη θητεία τους ως Υπουργοί Εσωτερικών, αλλά δεν εισακούσθηκαν...