• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κοκολάκης' | 15 Μαΐου 2019, 16:04

    Επειδή το άρθρο 210 του Ν.3852/10 δεν καταργείται να καθορισθούν οι αρμοδιότητες με σαφήνεια της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα)για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας