• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΠΠ' | 15 Μαΐου 2019, 19:11

    Η Δημιουργία των ΛΕ.Ε.Α. στους μικρούς και νησιωτικούς Δήμους αλλά και σε μεγαλύτερους είναι αδύνατο διότι δεν διαθετουν οργανικές μονάδες, υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, αδυναμία και ανεπάρκεια. Η πρόταση για να συναψουν προτωκολλα συνεργασίας με εθελοντές και μή κυβερνητικές οργανώσεις είναι πολυ δύσκολο έως αδύνατο.