• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς' | 15 Μαΐου 2019, 21:42

    Δεν περιγράφεται καμιά ΛΕ.Ε.Α. για τα θέματα πρόληψης και προκαταστολής συμβάντων (π.χ. δασικών πυρκαγιών). Αρκετές εθελοντικές ομάδες και ΟΤΑ προσφέρουν σημαντικό έργο στην πυροφύλαξη, σε καθαρισμούς δασικής βλάστησης και οδών, σε περιπολίες, στον έλεγχο υποδομών, την επισήμανση ελλείψεων και άλλες δράσεις που σκοπό έχουν την μείωση του αριθμού των περιστατικών, την μείωση της ένταση τους και την έγκαιρη ειδοποίηση. Αρκετές εθελοντικές ομάδες ή ομάδες πολιτών που δεν είναι απαραίτητα ενταγμένες στο Μητρώο της Εθνικής Αρχής, αναλαμβάνουν τέτοιες δράσεις κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Για να καλυφθούν αυτές οι δράσεις πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη ΛΕ.Ε.Α. για την οποία όμως δεν θα απαιτείται πιστοποίηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 71 (14Β) καθώς θα αφορά αποκλειστικά αντικείμενα εκτός καταστολής. Η ΛΕ.Ε.Α. υπ. αριθμ. 4 Πυρόσβεσης και Διάσωσης είναι γενική και ασαφής. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν καλύπτει όλα τα συμβάντα πυρόσβεσης (υπαίθρου και αστικά). Ιδανικά πρέπει να χωριστεί σε δύο υποκατηγορίες α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης Υπαίθρου και β. Πυρόσβεσης και Διάσωσης σε αστικό χώρο. Οι προτεραιότητες, οι τακτικές και ο σχεδιασμός διαφέρουν όταν τα συμβάντα εξελίσσονται στο ύπαιθρο ή σε αστικό χώρο. Είναι γεγονός ότι κάποιες εθελοντικές ομάδες δραστηριοποιούνται και στα δύο αντικείμενα ενώ κάποιες άλλες μόνο σε περιστατικά πυρκαγιών υπαίθρου. Θα πρέπει να προσδιοριστεί με ακρίβεια ότι οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν (με συγκεκριμένες προδιαγραφές, εκπαίδευση και συντονισμό από το Πυροσβεστικό Σώμα) και στις δύο προτεινόμενες ΛΕ.Ε.Α. καθώς κάτι τέτοιο συμβαίνει στην πράξη ως σήμερα. Στην ΛΕ.Ε.Α. 4 «Πυρόσβεσης και διάσωσης» δεν αναφέρεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: «…με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος…».