• Σχόλιο του χρήστη 'Γραμμενίδης Κωνσταντίνος' | 17 Οκτωβρίου 2019, 16:44

    Διορθώστε το τυπογραφικό στο σημείο "...λαμβάνουν υπόψη ΤΗΣ γενικές περιστάσεις", σειρά 17, από "της" σε "τις".