• Σχόλιο του χρήστη 'M.Z.' | 17 Οκτωβρίου 2019, 23:03

    Να συμπεριληφθεί η περίπτωση ανάκλησης όταν οι γονείς δεν επιθυμούν ή κωλλυσιεργούν να φοιτήσουν τα τέκνα τους στην δημόσια εκπαίδευση. Επίσης η περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς σε δομές φιλοξενίας (φθορές υποδομής, υπερβολικοί λογαριασμοί).