• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΩ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΕΝΑ ΤΑΤΕΒΟΣΙΑΝ' | 18 Οκτωβρίου 2019, 09:55

    Δύστυχος ομογενούς από τέως Σοβιετική Ένωση διοίκηση αφήνει χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα εδώ και 6 χρόνια σήμερα στην Ελλάδα μετά την ανάκληση ιθαγένειας για τεχνικό λάθος στα έγγραφα από τη χώρα προελεύσεις τους. Δεν προβλέπει κανένα διάταξη το χρονικό διάστημα μέχρι να δοθεί ιθαγένεια στους ομογενούς οποίοι έχουν ελληνικές –ποντιακές ρίζες να έχουν ταυτότητα αν δεν κάνουν ζημία στο δημόσιο κτλ. Δύστυχος αστυνομία στην Αλεξανδρούπολη δεν μπορεί να εφαρμόζει διαταγή του διοικητικού εφετείου Κομοτηνής λόγου κενού στο νόμο. Ποιος θα ασχοληθεί και με προστασία δικαιωμάτων των παλιννοστούντα ομογενών. Πρόταση μας είναι να προβλέπει νόμος περίπτωση ομογενών μέχρι διοικητικά ή χρονοβόροι νομικό οδό να λυθεί το πρόβλημα με ανάκληση ιθαγένειας χωρίς ακρόαση και απέλαση τους.