• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 18 Οκτωβρίου 2019, 23:23

    Σε ότι αφορά το άρθρο 25, ουσιαστικά επαναλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 141/2013. Θα πρέπει να ορισθεί ότι η ανάκληση του καθεστώτος δικαιούχου διεθνούς προστασίας έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος του χορηγηθέντος ταξιδιωτικού εγγράφου.