• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.' | 19 Οκτωβρίου 2019, 17:53

    Άτομα ευάλωτα είναι και τα άτομα με διάγνωση διαταραχής μετα-τραυματικού στρες καθώς και οι πάσχουσες/πάσχοντες ψυχικών διαταραχών όπως ταξινομούνται στα διαθέσιμα εγχειρίδια (ICD, DSM).