ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθρο 20 (Άρθρο 20 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ ) Γενικοί κανόνες

1. Το παρόν κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώματα που προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης.
2. Το παρόν κεφάλαιο έχει εφαρμογή στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, ασυνόδευτοι ή μη, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με πνευματικές διαταραχές και τα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων. Η διαπίστωση της ειδικής κατάστασης των ως άνω προσώπων, πραγματοποιείται μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης.
4. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν ανηλίκους.

 • Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία μας από το πεδίο υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πιστεύουμε πως η συμπερίληψη της διαταραχής μετατραυματικού στην ομάδα ευάλωτοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προτεραιοποίηση στις διαδικασίες που διέπουν την υποδοχή, την ταυτοποίηση, την ιατρική καταγραφή και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των νεοαφιχθέντων.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 13:43 | SolidarityNow

  Στην παράγραφο 3. προτείνεται διόρθωση του όρου «πνευματικές διαταραχές» με τον όρο «ψυχικές διαταραχές», συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου μετατραυματικού στρες, σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση του όρου «mental disorders», βάσει της κλίμακας ICD10 (International Classification of Diseases Version 10 – Code F1-F99).

  Προτείνεται επίσης αναφορά και συμπερίληψη στην ομάδα των ευαλωτοτήτων των λεχωίδων και των θηλαζουσών. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΗΕ η προστασία των λεχωίδων τουλάχιστον επί δίμηνο από τον τοκετό είναι επιβεβλημένη. Επίσης επιβεβλημένη είναι και η προστασία των αποκλειστικά θηλαζουσών γυναικών. Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την UNICEF, κυρίως όμως σύμφωνα με την ερμηνεία των άρθρων 3, 4, 5, 18, 22, 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ο αποκλειστικός θηλασμός συνιστάται για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του βρέφους.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 12:32 | IBFAN ΕΛΛΑΔΟΣ

  To σωματείο IBFAN, ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου για την προστασία της βρεφικής διατροφής και θηλασμού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΗΕ, θεωρεί ότι η αφαίρεση της κατηγορίας των γυναικών που έχουν γεννήσει δύο μήνες πριν (λεχώνες) από τον κατάλογο των ευάλωτων αιτούντων διεθνή προστασία, ενέχει διακινδύνευση της υγείας τους. Για το λόγο αυτό, ζητούμε να περιληφθεί και πάλι η κατηγορία αυτή στο νέο νόμο. Επιπλέον, καθόσον, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., η αποκλειστική τροφή του βρέφους για τους πρώτους έξι μήνες και η βασική για το πρώτο έτος της ζωής τους είναι το μητρικό γάλα, προτείνουμε να ενταχθούν οι θηλάζουσες σε ξεχωριστή, νέα, κατηγορία ευαλώτων. Εξάλλου, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι η θηλάζουσα μητέρα ενεργεί ως ψυχοσυναισθηματικό σημείο αναφοράς για το παιδί που θηλάζει, συνεπώς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ηλικίας είναι αναγκαίο να παραμένει μαζί με το παιδί της και να τυγχάνει ΜΑΖΙ με αυτό ιδιαίτερης προστασίας.

 • 21 Οκτωβρίου 2019, 00:37 | Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)

  -Παρ. 3 – Θα μπορούσε να περιέχεται διευκρίνιση για το ποια άτομα θεωρούνται ηλικιωμένα καθώς και για το ποιες θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, σοβαρές ασθένειες.

 • 20 Οκτωβρίου 2019, 00:00 | Σπύρος Απέργης

  Έχειαφαιρεθεί το σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής ως λόγος ευλαωτότητας σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο. Δεν έιναι δικαιολογημένη μία τέτοια αφαίρεση καθώς το σύνδρομο αυτό περιλαμβάνει κατάθλιψη ή/και αυτοκτονικό ιδεασμό και οφείλεται σε σοβαρό τρυαμτικό γεγονός του παρελθόντος, δηλαδή συνιστά ψυχική διαταραχή που καθιστά ψυχικά ευάλωτο το άτομο που την έχει. Συνήθως το έχουν όσοι/ες έχουν υποστεί κάποια σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους ή στη διαδρομή τους προς την Ελλάδα. θα πρέπει να επανέλθει στο κείμενο του νόμου ως λόγος ευαλωτότητας γιατί αποκλείει ευάλωτα άτομα από μία ευνοικότερη μεταχείριση, όπως τους αρμόζει λόγω της κατάστασής τους.

 • 19 Οκτωβρίου 2019, 17:53 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

  Άτομα ευάλωτα είναι και τα άτομα με διάγνωση διαταραχής μετα-τραυματικού στρες καθώς και οι πάσχουσες/πάσχοντες ψυχικών διαταραχών όπως ταξινομούνται στα διαθέσιμα εγχειρίδια (ICD, DSM).

 • 17 Οκτωβρίου 2019, 17:15 | Κωνσταντίνος Γραμμενίδης

  Στις ειδικές κατηγορίες ευάλωτων ατόμων πρέπει να προστεθούν τα «άτομα με μη ετεροφυλοφυλικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή μη τυπική ταυτότητα φύλου», ως άτομα που πολυ συχνά κινδυνεύουν απο στίγμα, κακοποίηση και βία σε όλες της τις εκφάνσεις.