• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.' | 19 Οκτωβρίου 2019, 18:58

    Εξέταση της συνθήκης κάτω από την οποία τα άτομα επιθυμούν να επαναπατριστούν (ιδία βούληση, καταναγκαστικά ή ως αποτέλεσμα απειλών, επιθυμία απρόσκοπτη από τυχόν ψυχιατρικές διαταραχές).