Άρθρο 36 (Άρθρο 35 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Επαναπατρισμός

Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν συνδρομή στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που επιθυμούν να επαναπατρισθούν.

  • 19 Οκτωβρίου 2019, 18:58 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.

    Εξέταση της συνθήκης κάτω από την οποία τα άτομα επιθυμούν να επαναπατριστούν (ιδία βούληση, καταναγκαστικά ή ως αποτέλεσμα απειλών, επιθυμία απρόσκοπτη από τυχόν ψυχιατρικές διαταραχές).