• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 20 Οκτωβρίου 2019, 11:56

    Η κατάρτιση καταλόγων «ασφαλών χωρών καταγωγής» με στόχο τη χρήση τους στην ταχύρρυθμη διαδικασία διέπει την πρακτική αρκετών ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Σλοβενία, Κροατία, Μάλτα, Ελβετία). Ωστόσο, επικρατούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των καταλόγων των άνω κρατών. Με εξαίρεση τις χώρες όπως η Αλβανία, η Βοσνία, η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, η Σερβία και το Μαυροβούνιο, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους περισσότερους εν ισχύ καταλόγους «ασφαλών χωρών καταγωγής», δεν υπάρχει κοινή κρίση ανά την ΕΕ ως προς τη συνδρομή των κριτηρίων του αρ. 36 της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου. Η RSA επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Ασύλου ήδη ακολουθεί ειδικά μέτρα για την ταχεία διεκπεραίωση αιτήσεων υπηκόων συγκεκριμένων χωρών, ιδίως με τη σύσταση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου αρμόδιων για την εξέταση ορισμένων εθνικοτήτων που διέπονται από χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης, όπως το Πακιστάν, η Αλβανία και η Γεωργία. Δεν κρίνεται συνεπώς απαραίτητη η εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς χώρας καταγωγής» στην ταχύρρυθμη διαδικασία, η οποία συνεπάγεται μείωση των διαδικαστικών εγγυήσεων που παρέχονται στους αιτούντες, ήτοι τεκμήριο αβάσιμης αίτησης, στενότερες προθεσμίες και άρση του ανασταλτικού αποτελέσματος των προσφυγών. Για τους λόγους αυτούς, η RSA είναι αντίθετη με την κατάρτιση εθνικού καταλόγου «ασφαλών χωρών καταγωγής». Σε περίπτωση που διατηρηθεί η διάταξη του Σχεδίου Νόμου, κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη στις πηγές πληροφοριών της παρ. 5 άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών πέραν της UNHCR, καθώς και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προς πλήρη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας στο αρ. 37, παρ. 3 της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου.