• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ' | 20 Οκτωβρίου 2019, 15:09

    1.ζ. ο αιτών/ουσα εισήλθε στην Ελληνική Επικράτεια από γειτονική ασφαλή Χώρα ήτοι Χώρα στην οποία δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τον ΟΗΕ, ΕΕ και έταιρους Διεθνείς Οργανισμούς.