• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)' | 21 Οκτωβρίου 2019, 00:34

    - Παρ. 2 – τελευταίο εδάφιο: Αντί του ελλιπούς «…η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τα κράτη μέλη.» προτείνεται το ορθό «…η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και τα κράτη μέλη της ΕΕ.»