• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)' | 21 Οκτωβρίου 2019, 00:37

    -Παρ. 3 - Θα μπορούσε να περιέχεται διευκρίνιση για το ποια άτομα θεωρούνται ηλικιωμένα καθώς και για το ποιες θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, σοβαρές ασθένειες.