• Σχόλιο του χρήστη 'HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ' | 21 Οκτωβρίου 2019, 14:46

    Πρόκειται για εσφαλμένη μεταφορά του άρθρου 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ στο βαθμό που προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής μόνο κατά απόφασης που «περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συνθηκών υποδοχής» και όχι και κατά αποφάσεων που αφορούν στην παροχή υλικών συνθηκών, στη διαμονή και στον περιορισμό της ελευθερίας κυκλοφορίας των αιτούντων άσυλο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26, παρ. 1 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ.