• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτήρης Ν.' | 6 Ιανουαρίου 2020, 13:18

    Να τροποποιηθεί η έκφραση ως εξής: Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται μεταξύ δύο ή και τριών υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι η μετάθεση θα γίνει την ίδια χρονική στιγμή και ότι θα γίνεται μνεία στις αιτήσεις και των τριών υπαλλήλων. Παράδειγμα Υπάλληλος Α επιθυμεί από την Π.Υ. 1 να μετατεθεί στην Π.Υ. 2 Υπάλληλος Β επιθυμεί από την Π.Υ. 2 να μετατεθεί στην Π.Υ. 3 Υπάλληλος Γ επιθυμεί από την Π.Υ. 3 να μετατεθεί στην Π.Υ. 1 Με την τριπλή αυτή μετάθεση ο α μετατίθεται στην 2, ο Β στην 3 και ο Γ στην 1. Καλύπτεται έτσι η επιθυμία και των τριών υπαλλήλων χωρίς να υπάρχει υπηρεσιακό πρόβλημα. Οι ανωτέρω μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά, αζημίως για το δημόσιο και μέσα σε 1 μήνα από την αίτηση των υπαλλήλων.