Άρθρο 154 – Αμοιβαίες μεταθέσεις

1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ υπαλλήλων κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία τους. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας και με υπάλληλο που εμπίπτει στα άρθρα 153, 156 και 162. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Συμβούλιο. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται αν δεν παρέλθει πλήρες έτος από την προηγούμενη.
2. Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.
3. Στην περίπτωση της αμοιβαίας μετάθεσης, ο νομός συμφερόντων παραμένει ίδιος μόνο στην περίπτωση υπαλλήλων που υπηρετούσαν και οι δύο εκτός νομού συμφερόντων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:53 | Χ. & Γ.

  Άρθρο 154 παρ.2 : Προτείνεται να ορισθούν κριτήρια και προϋποθέσεις όπως είναι η ειδικότητα των υπαλλήλων και να έχουν διορισθεί από τον ίδιο πίνακα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:28 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Προτείνεται η εξής τροποποίηση:
  Οι αμοιβαίες μεταθέσεις να μη γίνονται αποκλειστικά μεταξύ δύο (2) υπαλλήλων, αλλά εναλλακτικά να πραγματοποιούνται ακόμη και μεταξύ τριών (3) υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι η μετάθεση θα γίνει την ίδια χρονική στιγμή και ότι θα γίνεται μνεία στις αιτήσεις και των τριών υπαλλήλων.

  Παράδειγμα :
  Ο Υπάλληλος Α επιθυμεί από την Π.Υ. 1 να μετατεθεί στην Π.Υ. 2
  Ο Υπάλληλος Β επιθυμεί από την Π.Υ. 2 να μετατεθεί στην Π.Υ. 3 και
  Ο Υπάλληλος Γ επιθυμεί από την Π.Υ. 3 να μετατεθεί στην Π.Υ. 1

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:55 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 154 παρ. 1 : να αφαιρεθούν τα 30 έτη.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 13:18 | Σωτήρης Ν.

  Να τροποποιηθεί η έκφραση ως εξής:
  Οι αμοιβαίες μεταθέσεις γίνονται μεταξύ δύο ή και τριών υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι η μετάθεση θα γίνει την ίδια χρονική στιγμή και ότι θα γίνεται μνεία στις αιτήσεις και των τριών υπαλλήλων.
  Παράδειγμα
  Υπάλληλος Α επιθυμεί από την Π.Υ. 1 να μετατεθεί στην Π.Υ. 2
  Υπάλληλος Β επιθυμεί από την Π.Υ. 2 να μετατεθεί στην Π.Υ. 3
  Υπάλληλος Γ επιθυμεί από την Π.Υ. 3 να μετατεθεί στην Π.Υ. 1
  Με την τριπλή αυτή μετάθεση ο α μετατίθεται στην 2, ο Β στην 3 και ο Γ στην 1.

  Καλύπτεται έτσι η επιθυμία και των τριών υπαλλήλων χωρίς να υπάρχει υπηρεσιακό πρόβλημα.
  Οι ανωτέρω μεταθέσεις θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά, αζημίως για το δημόσιο και μέσα σε 1 μήνα από την αίτηση των υπαλλήλων.