• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος' | 7 Ιανουαρίου 2020, 17:04

    Πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε για τα άτομα που αναγράφονται στην παράγραφο 2δ. "Τη μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους" να υπάρχει πρωτόκολλο επιβίβασης και προκαθορισμένη διαδικασία ασφάλισης-αποζημίωσης.