• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΣΕΑΝΣ) ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Έτος Ιδρύσεως 1926 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 (ΣΤΟΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΤΚ 62122 ΣΕΡΡΕΣ – ΤΗΛ & FAX: 23210 22057 - Σ.Τ.Γ. 916 Email. seanserron@gmail.com Website: seanserron.gr Σέρρες 9.1.2020 Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κατ΄αρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία σας για την αναδιοργάνωση της Πολ. Προστασίας, που έχει άμεση ανάγκη η Πατρίδα μας. Μεταξύ άλλων, επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε, ότι θα περιμέναμε το ν/σ αυτό να έχει ένα διακριτό άρθρο με ειδική μέριμνα για την εκπαίδευση και τις ασκήσεις του γενικού πληθυσμού (και όχι μόνο μια απλή αναφορά στο άρθ.9). Κατά κοινή διαπίστωση των Φορέων Π.Π. δυστυχώς ελάχιστοι πολίτες γνωρίζουν να ενεργούν ορθά σε στιγμές κινδύνου και ακόμη λιγότεροι είναι προετοιμασμένοι με μόνιμα εφόδια. Ο ΣΕΑΝΣ, που έχει δραστηριοποιηθεί ειδικά για το ζήτημα αυτό (με μελέτες, διδασκαλίες, συλλογές εφοδίων, εκδόσεις κλπ), έχει την πεποίθηση ότι η εκπαίδευση των πολιτών πρέπει να ξεκινά από το Σχολείο και σε όλες τις βαθμίδες του, ώς μόνιμο Μάθημα Πολιτικής Προστασίας & Α΄ Βοηθειών. Γι΄ αυτό προτείνουμε να προστεθεί στο Ν/Σ ένα άρθρο που να θεσπίζει μόνιμη συνεργασία του Υπουργείου σας με το ΥΠΑΙΘ και της ΓΓΠΠ. Ειδικότερα όσον αφορά την Δημόσια Εκπαίδευση η ΠΡΟΤΑΣΗ μας έχει ως εξής και σας την γνωστοποιούμε λόγω συναρμοδιότητάς σας στο θέμα αυτό με το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το ΚΕΦ.5 της ΥΑ 1299/2003 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ: Σχέδιο μονίμου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Μαθητών στην Πολίτικη Προστασία. Α. Σκοπός: Οι μαθητές και οι εκπ/κοί να μελετήσουν επαρκώς τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων κινδύνου και να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπισή τους με θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Β. Στόχοι: 1. Αντιμετώπιση περιπτώσεων: α) σεισμού, β) πλημμύρας, γ) φωτιάς, δ) άλλων περιπτώσεων. 2. Γνώση και εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες υγείας. 3. Εκπαίδευση στην συγκρότηση Σακκιδίου Εκτάκτου Ανάγκης (ΣΕΑ –Πρόγραμμα ΣΥΠΠΟ http://syppo.seanserron.gr/ ) 4. Οι επιμορφούμενοι να γίνουν πολλαπλασιαστικοί παράγοντες γνώσης και προσφοράς στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. Γ. Επιμορφωτές : • Στελέχη από Δημόσιες Αρχές που έχουν εξειδίκευση στο θέμα λχ Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κλπ. Επίσης όσοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις SAR , δηλ. Ειδικές μονάδες Στρατού, Πολεμικής Αεροπορίας, Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού κλπ • Εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη ασχοληθεί με το θέμα, είτε έχουν επιμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. • Ειδικοί Επιστήμονες και Εμπειρογνώμονες και αναγνωρισμένες για την προσφορά τους Εθελοντικές Οργανώσεις που είναι ενταγμένες στα Μητρώα ΓΓΠΠ. • Οι ανωτέρω μπορούν να συντονίζονται από έναν Συντονιστή Εκπ/κό Πολιτικής Προστασίας σε κάθε ΔΔΕ και ΔΠΕ. Δ. Γνωστικά –βιωματικά αντικείμενα - Διάρκεια : 1. Μια συνεχόμενη θεματική εβδομάδα μέσα στους πρώτους δύο μήνες από την έναρξη του Σχολικού έτους, που θα αξιοποιηθούν ολόκληρες διδακτικές ημέρες με θεωρία και πρακτική άσκηση ανά αντικείμενο για κάθε μαθητή και εκπ/κο χωριστά: • 1η ημέρα: Α΄ Βοήθειες, • 2η ημέρα: Σεισμοί • 3η ημέρα: Πυρκαϊές και άλλες έκτακτες ανάγκες, • 4η ημέρα: Πλημμύρες • 5η ημέρα: Σύνθεση Σακκιδίου Εκτάκου Ανάγκης (ΣΕΑ) και Φαρμακείου για το σπίτι. (βλ. αναλυτικές οδηγίες του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας Οικογενειών και Πολυμελών Ομάδων Πληθυσμού –ΣΥΠΠΟ http://syppo.seanserron.gr/) • τις 2 τελευταίες ώρες γραπτή δοκιμασία –αυτοαξιολόγηση σε όλη την ύλη της εβδομάδας. 2. Καθιέρωση ανά δίμηνο ασκήσεων πρακτικής εφαρμογής για όλες τις μορφές καταστροφών εκ περιτροπής σε όλο το σχολικό έτος, παρουσία διασώστη , πυροσβέστη ή άλλου ειδικού. Πρακτικές τηλεπικοινωνιών και επικοινωνίας σε περιβάλλον που υπέστη καταστροφή. 3. Μόνιμη εισαγωγή μαθήματος «Πρώτων Βοηθειών» μέσα στο μάθημα της Γυμναστικής όλων των Βαθμίδων εκπ/σης, που θα καταλαμβάνουν το 1/5 των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος, με θεωρία και πρακτικές ασκήσεις (βλ. παράδειγμα βιβλίου: Γ. Πατούλη, «Μεγαλώνοντας Μικρούς Διασώστες» Οδηγός Πρώτων Βοηθειών για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου – εκδ. Έκδοση: Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ- http://www.eddyppy.gr/sites/default/files/first_aid_eddyppy.pdf.) Ε. Υλικό : • Διδασκαλία από τους άνω Επιμορφωτές, • video με περιστατικά και ορθές πρακτικές, • δειγματική διδασκαλία και παρουσίαση υλικών / σακιδίων διάσωσης, • Εγχειρίδια - Φυλλάδια Α΄ βοηθειών, ΣΥΠΠΟ και επιβίωσης. ΣΤ. Διάχυση αποτελεσμάτων, διαδραστικότητα, διαλειτουργικότητα : • Δημόσιες παρουσιάσεις εργασιών Σχολείων και έξυπνων πρακτικών στην Πολιτική Προστασία. • Επισκέψεις Σχολείων σε έδρες Φορέων Πολιτικής Προστασίας • Κοινές ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας των Σχολείων με τοπικές κοινότητες. • Κοινές δράσεις Φορέων Πολιτικής Προστασίας με Σχολεία ειδικά σε απομακρυσμένες ή υψηλού κινδύνου περιοχές . • Χορήγηση Βεβαιώσεων παρακολούθησης • Συνεκπαίδευση των οικογενειών των μαθητών : στην χρήση του ΣΕΑ σε πρακτικές Πρώτων Βοηθειών σε βιωματικές δράσεις / παιχνίδια ρόλων επιβίωσης -διάσωσης στη φύση την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων με δημιουργία οικογενειακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. ___________________________ Ακολουθούν και άλλες δύο προτάσεις/παρεμβάσεις μας στα άρθρα 9 και 36 του Ν/Σ που τις θεωρούμε αναπόσπαστες και παρακαλούμε να τις εξετάσετε συνολικά στην αρμόδια Επιτροπή. Με εκτίμηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣΕΑΝΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δικηγόρος (Msc) Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημου Σερρών Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78 Εφ Ανθλγος (ΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών Ο Υπεύθυνος Σύνταξης Προγράμματος /Συντονιστής : ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Εκπ/κος Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 78 Εφ Ανθλγος (ΦΠΖ) ΣΕΑΝ Σερρών Πτυχ. Ραδιοερασιτέχνης SV7ERA Email: efstp@otenet.gr - Κιν. 6972058065