• Σχόλιο του χρήστη 'Δρόσος Θανάσης, Δντης ΠΠ, Περ. Ν. Αιγαίου' | 10 Ιανουαρίου 2020, 08:25

    Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τη Δνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Πρέπει να φαίνεται ο ρόλος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας. Και εδώ η ίδια δυσκολία με το ΠΕΣΟΠΠ εάν λειτουργεί ένα ανά Περιφέρεια, ιδιαίτερα στις νησιωτικές.