Άρθρο 17 – Σύσταση και Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.)

Συστήνονται δέκα τρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ένα σε κάθε Περιφέρεια, με αντικείμενο:
α. το συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας.
β. τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα, ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:26 | Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Η παράγραφος «β» αναφέρεται στη «συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα, ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα»

  Θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη η μεθοδολογία συλλογής των πληροφοριών αυτών. Ένα σύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με στόχο την συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών (πχ. στις περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων προγνώσεις και παρατηρήσεις από μετρητικές διατάξεις). Υπάρχει σχεδιασμός για κάτι τέτοιο; Και αν ναι από ποιον και με ποιες διαδικασίες θα γίνει η υλοποίηση; Η επιστημονική κοινότητα έχει πολλά να προσφέρει σε αυτό το πεδίο και δυστυχώς απουσιάζει από την δομή και οργάνωση των Περιφερειακών Κέντρων (βλέπε και Αρθρο 18.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:40 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

  Σε ότι αφορά τα κέντρα Συντονισμού: ήδη υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή Ενότητα Χώροι,(αίθουσες Συσκέψεων κλπ) όπου Συνεδριάζουν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας τακτικά η εκτάκτως τα (σημερινά ΣΟΠΠ) και θεωρώ ότι οι χώροι αυτοί αποτελούν η μπορεί να αποτελέσουν κέντρα Συντονισμού .Οι χώροι αυτοί διαθέτουν τις βασικές υποδομές(Επικοινωνίες-Υπολογιστές-Θέρμανση-γεννήτριες κλπ).και μπορούν να αναβαθμιστούν με σχετικά χαμηλό κόστος με επιπλέον εξοπλισμό.Το συντονισμό έχει ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης που είναι και πρόεδρος του ΣΟΠΠ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:25 | Δρόσος Θανάσης, Δντης ΠΠ, Περ. Ν. Αιγαίου

  Υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων με τη Δνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Πρέπει να φαίνεται ο ρόλος της Δνσης Πολιτικής Προστασίας. Και εδώ η ίδια δυσκολία με το ΠΕΣΟΠΠ εάν λειτουργεί ένα ανά Περιφέρεια, ιδιαίτερα στις νησιωτικές.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:30 | cpexpert

  Πρέπει τα κέντρα αυτά να γίνουν ανά Περιφερειακή Ενότητα και ο συντονιστής να είναι ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας με αναπληρωτή τον Τμηματάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας. (Ένα κέντρο στην έδρα της Περιφέρειας θα είναι δύσκολο να λειτουργήσει λόγω της επιτελικής φύσης του)

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:34 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Όταν μιλάμε για συντονισμό φορέων και στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα η λέξη συντονισμός είναι η πρώτη λέξη στις αρμοδιότητές τους, δεν μπορεί να μην είναι και εκπρόσωπος των Υπηρεσιών αυτών.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 04:57 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Για τη στελέχωση των εν λόγω επιχειρησιακών κέντρων θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα απόσπασης σε αυτά, στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος ή της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν προϋπηρεσία σε επιχειρησιακά κέντρα ( ΠΕΚΕ, 199, 100) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και των αντίστοιχων επιχειρησιακών κέντρων 199 και 100.