• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ' | 11 Ιανουαρίου 2020, 21:40

    Σε ότι αφορά τα κέντρα Συντονισμού: ήδη υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή Ενότητα Χώροι,(αίθουσες Συσκέψεων κλπ) όπου Συνεδριάζουν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας τακτικά η εκτάκτως τα (σημερινά ΣΟΠΠ) και θεωρώ ότι οι χώροι αυτοί αποτελούν η μπορεί να αποτελέσουν κέντρα Συντονισμού .Οι χώροι αυτοί διαθέτουν τις βασικές υποδομές(Επικοινωνίες-Υπολογιστές-Θέρμανση-γεννήτριες κλπ).και μπορούν να αναβαθμιστούν με σχετικά χαμηλό κόστος με επιπλέον εξοπλισμό.Το συντονισμό έχει ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης που είναι και πρόεδρος του ΣΟΠΠ.