• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Καϊμάκης ΠΥΡ/ΧΟΣ Π/Μ' | 12 Ιανουαρίου 2020, 11:54

    Αξιότιμοι Κύριοι Σύμφωνα με το ΦΕΚ 73 Ά 24-3-2014 Αρθ 95 παρ 2 και το ΦΕΚ 152 Ά 09-9-1992 Αρθ 4 παρ 4 οι Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών πριν από την έξοδο τους από την Υπηρεσία ή κρίνονταν ως ευδοκίμος τερματίσαντας τη σταδιοδρομία τους προάγονταν εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό ή ένα μήνα πριν από την έξοδο τους από την υπηρεσία προάγονταν στον επόμενο βαθμό. Με το παρόν άρθρο στην συνέχεια θα υπάρχουν Πύραρχοι που θα έχουν 5-12 έτη στον βαθμό του Πυράρχου και θα αποστρατεύονται ώς Πύραρχοι. Δεν νομίζω ότι είναι ορθό και πρέπον. Για τον λόγο θα ήταν σωστό στην παρ 5 του παρόντος άρθρου να διαγραφή η φράση <>.