• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Λαγουβάρδος, Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών' | 12 Ιανουαρίου 2020, 19:26

    Η παράγραφος «β» αναφέρεται στη «συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα, ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα» Θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη η μεθοδολογία συλλογής των πληροφοριών αυτών. Ένα σύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με στόχο την συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών (πχ. στις περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων προγνώσεις και παρατηρήσεις από μετρητικές διατάξεις). Υπάρχει σχεδιασμός για κάτι τέτοιο; Και αν ναι από ποιον και με ποιες διαδικασίες θα γίνει η υλοποίηση; Η επιστημονική κοινότητα έχει πολλά να προσφέρει σε αυτό το πεδίο και δυστυχώς απουσιάζει από την δομή και οργάνωση των Περιφερειακών Κέντρων (βλέπε και Αρθρο 18.