• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ' | 12 Ιανουαρίου 2020, 22:44

    Να γίνουν Εσωτερικές μετατάξεις από Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων, για Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες (Π/Κ), Αξιωματικούς Πλοηγούς Μηχανικούς (Π/Μ)και Κατώτερους Μηχανικούς (Π/Μ) για κάλυψη Οργανικών θέσεων και πραγματικών αναγκών στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, υπάρχουν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που πληρούν τα κριτήρια για μετάταξη.