Άρθρο 178 – Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων

Η περίπτωση κ΄ του άρθρου 3 του ν.δ. 142/1974 (Α’ 320), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
«κ. Σε Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμούς της Τουριστικής Αστυνομίας, Αγορανομίας, ελέγχων διαβατηρίων, διαβιβάσεων κέντρων R/T, γραφείων εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και στις Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτικό προσωπικό), καθώς και στα ανακριτικά γραφεία των διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων, στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, στο 199 Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:21 | Χαράλαμπος

  Επιβάλλεται να τροποποιηθεί η διάταξη των επιφυλακών όσον αφορά το Πυροσβεστικό Προσωπικό που τίθεται σε επιφυλακή όταν και οι δύο γονείς είναι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και έχουν ανήλικα τέκνα, γιατί απλά είναι έγκλημα η εγκατάλειψη ανήλικου τέκνου (ΔΕΝ είναι δυνατόν να μείνουν μόνα τους, ούτε οι αποδοχές επαρκούν να υπάρχει μόνιμο άτομο για τη φύλαξή τους αλλά ούτε και αθάνατοι παπουδογιαγιάδες με τεράστιες ικανότητες οικονομικές που χτίζουν σπίτια δίπλα στους γονείς Πυροσβέστες για να ανταποκρίνονται στις επιφυλακές, χωρίς να αρρωσταίνουν σωματικά & ψυχικά ποτέ).
  Ας τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος ως εξής: «Όταν πρόκειται για δύο Πυροσβέστες γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα, τότε σε κάθε επιφυλακή προσέρχεται για εκτέλεση Υπηρεσίας ο Αρχαιότερος Πυροσβεστικός Υπάλληλος»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Συμφωνω με την προταση που αναφερει
  Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/201

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:43 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Συμφωνώ με τους συναδέλφους ΜΜ και ΒΕ και για την 2η ευκαιρία που αξίζει να δοθεί, εξυπηρετεί το υπηρεσιακό συμφέρον και επαναλαμβάνω την διάταξη ως εξής: «Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011».
  Συμφωνώ με τον κο Δντη ΔΙΕΠΗΔ, επαναλαμβάνω τη διάταξη και προτείνω να προστεθεί μία ακόμη παράγραφος για την πληρότητα του κειμένου ως εξής: «Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.67/2018 ως ακολούθως: 6. Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του Άρθρου 1, εφόσον το επιθυμεί, μετατάσσεται, κατόπιν αίτησης του, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον αντίστοιχο βαθμό και τοποθετείται και υπηρετεί αποκλειστικά στην Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από κοινοποίηση του κυρωμένου πρακτικού απονομής ειδικότητας στου ενδιαφερόμενο, διαφορετικά χάνεται το δικαίωμα άσκησης του δικαιώματος αυτού».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:29 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

  Συμφωνω με την προταση του ΜΜ που αναφερει
  Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/201

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:14 | Στράγκας Αβραάμ

  Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/201

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:00 | ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

  Όσοι Πυροσβέστες Π.Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/201

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:46 | Αλέξανδρος

  Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ

  Να γίνουν Εσωτερικές μετατάξεις από Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων, για Αξιωματικούς Πλοηγούς Κυβερνήτες (Π/Κ), Αξιωματικούς Πλοηγούς Μηχανικούς (Π/Μ)και Κατώτερους Μηχανικούς (Π/Μ) για κάλυψη Οργανικών θέσεων και πραγματικών αναγκών στους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, υπάρχουν Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που πληρούν τα κριτήρια για μετάταξη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:21 | Κατσιλιερης Θεοδωρος

  Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του κ. Οικονόμου επιτρέψτε μου παρακαλώ μια παρέμβαση επ’ αυτής.

  1. Στην ένταξη των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο Π.Δ 67/2018, να εξεταστεί η προαγωγή όσων κατέχουν τίτλους σπουδών ΑΕΙ- ΑΤΕΙ στον κατάλληλο βαθμό, όπως περιγράφονται στην παρ.1 του άρθρου 101 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΤΣΤΡΑΤΙΟΣ

  Συμφωνω με την προταση του ΜΜ που αναφερει
  Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/201

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:32 | Απόστολος Οικονόμου

  Να προστεθεί παράγραφος 2 που να αναφέρει:

  Η παρ.3 του άρθρου 6 του Π.Δ 67/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Το πυροσβεστικό προσωπικό, στο οποίο απονέμονται οι ειδικότητες του Άρθρου 1, εφόσον το επιθυμεί, μετατάσσεται, κατόπιν αίτησης του, με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον αντίστοιχο βαθμό και τοποθετείται και υπηρετεί αποκλειστικά στην Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος.»

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 00:20 | ΜΜ

  Όσοι Πυροσβέστες Π.Υ. δεν υπέβαλλαν αίτηση ανανέωσης θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3938/2011 δύναται να υποβάλλουν σχετική αίτηση επανόδου και ανανέωσης της θητείας τους σε αποκλειστική περίοδο (30 ) τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος με την προϋπόθεση ότι δεν υπήρξε δυσμενής κρίση από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 3938/201