• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ' | 12 Ιανουαρίου 2020, 23:28

    Προτείνεται η εξής τροποποίηση: Οι αμοιβαίες μεταθέσεις να μη γίνονται αποκλειστικά μεταξύ δύο (2) υπαλλήλων, αλλά εναλλακτικά να πραγματοποιούνται ακόμη και μεταξύ τριών (3) υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι η μετάθεση θα γίνει την ίδια χρονική στιγμή και ότι θα γίνεται μνεία στις αιτήσεις και των τριών υπαλλήλων. Παράδειγμα : Ο Υπάλληλος Α επιθυμεί από την Π.Υ. 1 να μετατεθεί στην Π.Υ. 2 Ο Υπάλληλος Β επιθυμεί από την Π.Υ. 2 να μετατεθεί στην Π.Υ. 3 και Ο Υπάλληλος Γ επιθυμεί από την Π.Υ. 3 να μετατεθεί στην Π.Υ. 1