• Σχόλιο του χρήστη 'Χ. & Γ.' | 12 Ιανουαρίου 2020, 23:53

    Άρθρο 154 παρ.2 : Προτείνεται να ορισθούν κριτήρια και προϋποθέσεις όπως είναι η ειδικότητα των υπαλλήλων και να έχουν διορισθεί από τον ίδιο πίνακα.