• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΗΝΗ' | 13 Ιανουαρίου 2020, 01:09

    Επί της παρ. 1: Δεν προσδιορίζεται ποια Δ/νση και ποιο Τμήμα της Γενικής Δ/νσης Συντονισμού θα τηρεί την Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών.