• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γ. Μπάλσης' | 13 Ιανουαρίου 2020, 16:35

    Παρ.2β: Αντί του όρου «εξαφανισμένων» να χρησιμοποιηθεί ο όρος «αγνοουμένων», ο οποίος είναι ο ορθός για περιστατικά αναζήτησης συνεπεία καταστροφών σε περιορισμένο-οριοθετημένο χώρο. Ο όρος «εξαφανισθείς» χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις είτε αυτόβουλης ενέργειας είτε συνεπεία εγκληματικής ή άλλης ανθρωπογενούς δράσης. Συμπληρωματικά θα μπορούσε να αναγραφεί «συνδρομή σε άλλους Φορείς (ΕΛΑΣ-ΛΣ/ΕΛΛΑΚΤ στην αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων». Οράτε και σχετική πρόταση στο άρθρο 86.