• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 26 Νοεμβρίου 2010, 18:27

    [Στο άρθρο 7 του ν. 3387/2005 προστίθεται παρ. 5 ως εξής : «5. Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 2»] ....ΑΠΟΛΥΤΟ λάθος...το κέντρο οφείλει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ από τους λοιπούς φορείς τους οποίους εποπτεύει....(θυμίζει την περίπτωση του Αρχηγού ΠΣ ως Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας....δεν μάθαμε από τα λάθη μας...)