Άρθρο 4 Ρύθμιση θεμάτων Κέντρου Μελετών Ασφάλειας

1. Η περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3387/2005 (Α΄- 224) αντικαθίσταται ως εξής :

«θ. οργανώνει και διεξάγει συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα επιστημονικά πορίσματα και συναφή έργα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρέχει πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις και εκπονεί πιστοποιημένες μελέτες σε θέματα ασφάλειας».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3387/2005 προστίθεται περίπτ. ια΄ ως εξής :

«ια. αποτελεί φορέα πιστοποίησης διαδικασιών, μελετών, σχεδίων για την ασφάλεια φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3387/2005 αντικαθίσταται  ως εξής :

«4. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να αναθέτει στο ΚΕ.ΜΕ.Α. ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, μελέτες, γνωμοδοτήσεις και έργα ασφάλειας».

4. Στο άρθρο 7 του ν. 3387/2005 προστίθεται παρ. 5 ως εξής :

«5. Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 2».

5. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3387/2005 αντικαθίσταται  ως εξής :

«δ. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς επίσης και από την εκτέλεση έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ως δικαιούχος έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας».

 • 3 Δεκεμβρίου 2010, 23:55 | Χρήστος Κονταξάκης

  Επειδή το θέμα αφορά στην προστασία του πολίτη, θα προτείνω μια σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό, κάθε φορά που ακούω στα ΜΜΕ, για ληστεία σε τράπεζα, καταστήματα, ή άλλους χώρους όπου ο κόσμος κινδυνεύει, από τους ένοπλους ληστές.
  Αυτοί οι αδίστακτοι «άνθρωποι», δεν υπολογίζουν πλέον την ανθρώπινη ζωή και πυροβολούν όποιον βρουν μπροστά τους, προκειμένου να διαφύγουν με την λεία τους, χωρίς να συλληφθούν.
  Αν όμως ήξεραν, ότι υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να τους συλλάβει η αστυνομία, σε περίπτωση που θα έφτανε εγκαίρως στον τόπο του εγκλήματος, αυτό θα έπαιζε ρόλο ανασταλτικού παράγοντος και θα είχαμε πολύ λιγότερες ληστείες.
  Ποιος είναι όμως αυτός ο εύκολος τρόπος σύλληψης των δραστών, από την αστυνομία, όταν προσπαθούν να διαφύγουν είτε πεζοί, είτε με κάποιο μέσο μεταφοράς μοτοσικλέτα, ή αυτοκίνητο;
  Είναι απλά η χρήση ενός όπλου, που χρησιμοποιείται ήδη(νομίζω) στις ΗΠΑ και το οποίο χρησιμοποιεί βλήματα, που δεν είναι άλλο από μια μικρή υπνωτική ένεση και ακινητοποιεί τον εγκληματία, ναρκώνοντάς τον για μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
  Πόσες φορές έχουμε δει περιπτώσεις, όπου ο ληστής φεύγει ανενόχλητος μπροστά στους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί φοβούνται να χρησιμοποιήσουν το συμβατικό όπλο που διαθέτουν και να κατηγορηθούν για οπλοχρησία κ.λ.π…. .
  Αυτό βέβαια το γνωρίζουν καλά οι ληστές και συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι και κυρίως ασύλληπτοι, στις περισσότερες των περιπτώσεων.

 • 26 Νοεμβρίου 2010, 18:27 | Ελένη

  [Στο άρθρο 7 του ν. 3387/2005 προστίθεται παρ. 5 ως εξής : «5. Ως Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. δύναται να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εν ενεργεία στελέχη των Υπηρεσιών και Φορέων που εποπτεύει που έχουν τα προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 2»]
  ….ΑΠΟΛΥΤΟ λάθος…το κέντρο οφείλει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ από τους λοιπούς φορείς τους οποίους εποπτεύει….(θυμίζει την περίπτωση του Αρχηγού ΠΣ ως Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας….δεν μάθαμε από τα λάθη μας…)