• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γ. Μπάλσης' | 13 Ιανουαρίου 2020, 17:27

    Να προστεθεί παράγραφος 7 ως ακολούθως: «7. Οι πρόεδροι των Συμβουλίων ανακοινώνουν την απόφαση του Συμβουλίου τους στους ενδιαφερόμενους, μετά την έκδοση της απόφασης και πριν τη λήξη της συνεδρίασης».