• Σχόλιο του χρήστη 'Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος' | 6 Μαρτίου 2020, 01:16

    Σε ένα ακόμα άρθρο παρουσιάζονται διατάξει πιο τιμωρητικές από αυτές της Χούντας: στο ν.δ. 794/1971 υπήρξαν τα εξής άρθρα: Ἄρθρον 9. Ποινικὴ εὐθύνη τῶν διοργανωτῶν καὶ ομιλητῶν δημοσίας συναθροίσεως. Ἄρθρον 10. Ποινικὴ εὐθύνη τῶν διαταρασσόντων δημοσίαν συνάθροισιν. Ἄρθρον 11. Ὁπλοφοροῦντες. Ἄρθρον 12. Πρόσωπα ξένα πρὸς τὴν δημοσίαν συνάθροισιν. Για τους απλούς συμμετέχοντες δεν προβλεπόταν καμία ποινή! Για τους διοργανωτές μάλιστα, προβλέπονταν ποινές διαρκείας μηνών. Μόνο για όσους διετάρασσαν τις συναθροίσεις προβλέπονταν οι ποινές του παρόντος Σ/Ν. Μηδενική φυσικά αναφορά στην αστική ευθύνη αποζημίωσης του οργανωτή που προβλέπεται στο παρόν. Η ποινικοποίηση απλής εξάσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι είναι αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική, και πρέπει να αποσυρθεί οπωσδήποτε. Αφήστε το λαό να αντιπολιτευθεί ελεύθερα!