• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας' | 4 Οκτωβρίου 2020, 17:56

    Άρθρο 11 ● Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης Αναφορικά με το άρθρο 11 ¨Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης¨ θεωρούμε ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση, αφού ορίζονται θέματα προσλήψεων προσωπικού ΥΕΦΚΚ οι οποίοι ελπίζουμε σε ικανό αριθμό να προσληφθούν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος ώστε να αναλάβει πλήρως η υπηρεσία τα καθήκοντα της που απορρέουν από το άρθρο 48 παρ. 1. του Ν.2721/1999 και το Π.Δ. 265/1999, καθήκοντα τα οποία σήμερα επιβαρύνουν την Ελληνική Αστυνομία και στην περιοχή της Αχαΐας παραλύοντας τον ιστό Αστυνόμευσης της περιοχής.